Firma w Anglii - działalność gospodarcza w Polsce Samozatrudnienie anglia

 

Firma w anglii logo

Samozatrudnienie, Self Employed

Self-Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anlglii). Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

REJESTRACJA SPOLEK OFFSHORE ON-LINE Hong Kong 
Malta 
Delaware 
Szeszele

www.zalozeniefirmy-online.pl

Financial Republic - Firma w Anglii.co.uk zapewnia najszybszy, najłatwiejszy sposób zautomatyzowany, aby zarejestrować firmę w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Nazywam sie Ewa Tychoniuk pracuje w dziale doradztwa finansowego w firmie Financial Republic. Bardzo cieszy mnie Pana zainteresowanie nasza oferta.

Przyznam szczerze iż pańskie zapytanie jest dosc nietypowe gdyz dotychczas wszystkie przypadki rejestracji spolki zoo w Wielkiej Brytani a jednoczenie jej oddzialu w Polsce wiązały się z koniecznością zamkniecia działalności w Polsce na korzysc oddzialu. Wynikalo to glownie z faktu iż nie jest możliwe przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z o.o., ponieważ przekształceniu ulegają jedynie spółki (art. 551 i nast. ustawy Kodeks spółek handlowych).


Jednak głębsze zapoznanie się z przepisami pozwolilo mi ustalic iz jest dopuszczalne wniesienie przedsiębiorstwa do spółki w charakterze wkładu niepieniężnego (aportu). Polega to na tym iż przedsiębiorca przystępuje do istniejącej już spółki zoo bądź zakłada z inną osobą taką spółkę, wnosząc tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.c. W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej, jednakże w zmienionej formie prawnej, tj. jako wspólnik spółki zoo.
Konsekwencją takiej konstrukcji jest konieczność dokonania zmiany umowy spółki, jak i wpisania tychże zmian do KRS.
Czynność polegająca na wniesieniu przedsiębiorstwa jako aportu do spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jak również zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof środki trwałe stanowiące przedmiot aportu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 W wypadku wniesienia całości przedsiębiorstwa do spółki w charakterze wkładu, odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa będą się kształtować stosownie do art. 55[4] ustawy Kodeks cywilny, a mianowicie nabywca przedsiębiorstwa (spółka) będzie odpowiedzialna solidarnie ze zbywcą przedsiębiorstwa (czyli wspólnikiem, który wnosi przedsiębiorstwo do spółki jako aport) za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy (spółki) ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. Zatem spółka nabywająca przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność (wraz z dotychczasowym nabywcą) za długi przedsiębiorstwa, powstałe jeszcze przed wniesieniem go do spółki. Nie jest konieczna likwidacja ani przerwa w produkcji w związku z wnoszeniem przedsiębiorstwa jako aportu do spółki. Jeżeli natomiast Pan, z chwilą utworzenia spółki, przestanie być przedsiębiorcą jednoosobowym w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki, konieczne będzie wykreślenie Pana z ewidencji działalności gospodarczej.

Także jak wynika z powyższego możliwe jest zachowanie licencji decydując się na rejestracje spółki w UK a tymsamym jej oddziału w Polsce.

Jako biuro rachunkowe możemy zaoferowac Panu kompleksowa pomoc w prowadzeniu dzialalnosci, począwszy od zalozenia spolki zarejestrowania pracownikow, po calkowite jej rozliczanie  przez caly okres dzialalnosci, lacznie z udostepnieniem adresu rejestracyjnego.

W oferte naszego biura rachunkowego wliczona jest rejestracja spolki w UK a zarazem pomoc w rejestracji oddzialu tej spolki w Polsce. Koszt tej usługi to £350

W cene wliczone jest:

 1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do otworzenia oddziału w Polsce
 2. Bezpłatna konsultacja
 3. Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
 4. Rejestracja spółki ltd w ciągu 3-6 godzin – wpis do rejestru handlowego w UK
 5. Pomoc w otwarciu konta bankowego w Barclaysie lub HSBC bez opłat do 18 miesięcy
 6. Deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego
 7. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów statutowych spółki
 8. Notarialna kopia dokumentów i uwierzytelnienie apostille niezbędne do otwarcia polskiego oddziału w KRS
 9. Wysyłka dokumentów droga elektroniczna i pocztowa na wskazany przez klienta adres
 10. Polska wersja statutu spółki i aktu założycielskiego
 11. Udostępnienie adresu na rok o daty rejestracji spółki
 12. Opieka nad korespondencja urzędowa
 13. Możliwość przekierowania korespondencji biznesowej za dodatkowa oplata
 14. Cena zawiera wszelkie opłaty rządowe

 

Jeżeli chodzi o koszt prowadzenia ksiegowosci to jest on dosc zróżnicowany, zalezy od obrotu spolki, ilości faktur czy jest to spolka zarejestrowana na VAT oraz ilosci pracownikow. Dlatego tez, w celu doradzenia najodpowiedniejszego kontraktu dla Pana musiałabym znac powyższe dane. Ponizej przedstawiam koszt naszych standardowych kontraktow a zarazem z czym się on wiaze, a mianowicie:

1. Rozliczenie roczne spolki o obrocie do 67,000 rocznie, nie bedacej platnikiem VAT - £63 miesiecznie

Nasza usluga obejmuje:
*Miesieczne:
rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

*Rocznie:
Przygotowanie Company Return
Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora
Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracownikow)
Przygotowanie rocznego Accounts - rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

 

2. Rozliczenie roczne spolki o obrocie powyzej 67,000 rocznie, bedacej platnikiem VAT-£129 miesiecznie:

Nasza usluga obejmuje:
*Miesieczne:
Rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow

*Kwartalne:
Przygotowanie rozliczenia VAT

*Rocznie:
Przygotowanie Company Return
Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora
Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracownikow)
Przygotowanie rocznego Accounts - rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

3. Rozliczenie roczne spolki o obrocie powyzej 67,000 rocznie, bedacej platnikiem VAT-£208 miesiecznie:

Nasza usluga obejmuje:
*Miesieczne:
Rozliczenia plac wraz z wystawianiem payslipow
Bookkeeping, wraz z listami i telefonami w sprawach spolki wliczonymi w cene.

*Kwartalne:
Przygotowanie rozliczenia VAT

*Rocznie:
Przygotowanie Company Return
Przygotowanie rozliczenia Self Assessment dla Dyrektora
Przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracowikow (obejmuje rozliczenie do 5 pracownikow)
Przygotowanie rocznego Accounts - rozlliczenia dla Urzedu podatkowego z CT600 i wyliczeniem podatku oraz Accounts do Companies House

 

W kontrakcie zobowiazujemy sie pilnowania Pana terminow wszystkich rozliczen i przygotowania ich na czas.
Wszystkie uslugi wykonywane przez nas sa ubezpieczone i zobowiazujemy sie pokryc kary zwiazane z ewentualnymi opoznieniami lub pomylkami.
Accounts sa wykonywane przez certyfikowanego ksiegowego - czlonka ACCA

Ponizej podaje cennik naszych usług, którymi może Pan być zainteresowany, w szczególności jeżeli chodzi o koszta związane z zatrudnianiem pracownikow w Anglii a mianowicie:

* Uzyczenie adresu w UK przez rok wraz z przekierowaniem poczty £150 (kazda osoba zatrudniona w UK musi posiadac adres w Anglii, koszt ten dotyczy tylko jednej osoby kazda kolejna musi zapłacić dokladnie tyle samo)
* Rejestracja nowego pracodawcy £30
* Rejestracja VAT £50

Rozliczanie każdego pracownika zostalo uwzglednione w abonamencie które zaprezentowałam powyżej.

Jesli ma Pan dodatkowe pytania bądź jest zainteresowany nasza oferta proszę o kontak bezpośrednio ze mna, osobiście dopilnuje wszelkich czynności związanych z działalnością Pana spolki.


Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Firma w Anglii - działalność gospodarcza w Polsce, Samozatrudnienie anglia

Od razu przejde do konkretow, a mianowicie mieszkając w kraju, a pracując i opłacając składki za granicą, przysługuje Panu pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w kraju zatrudnienia, jak i kraju zamieszkania. Takie samo prawo mają członkowie Pana rodziny. Pełen zakres świadczeń zdrowotnych oznacza prawo do wszelkich świadczeń leczniczych przysługujących pacjentowi w procesie jego leczenia i powrotu do zdrowia przewidzianych przez ustawodawstwo państwa UE, w którym pacjent jest tą opieką objęty.

Zaświadczeniem uprawniającym pracownika do uzyskania nieodpłatnych świadczeń leczniczych w kraju zamieszkania jest formularz E 106.

W przypadku ubezpieczenia dla Pana rodziny: zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej, członkowie Pana rodziny jeśli pracuje Pan  i jest ubezpieczony w UK, natomiast mieszka Pan w innym państwie, maja prawo do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania na koszt UK. Dokumentem, który potwierdza to uprawnienie, jest formularz E 109. Instytucją wlasciwą do jego wydania jest: HM Revenue & Customs.

Zakres uslug naszego biura obejmuje pomoc w otrzymaniu zarówno formularza E106, E109 jak i karty EHIC (European Heath Insurance Card – leczenie nagłych wypadkow w calej Europie dla Pana i rodziny) w dwoch egzemplarzach, aby jeden moc złożyć w w oddziale NFZ.


Po otrzymaniu E 109, w Polsce, należy niezwłocznie przedstawić go w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny w celu zarejestrowania. Po rejestracji zostanie wydane poświadczenie - dokument w języku polskim, który należy okazywać przy korzystaniu z opieki zdrowotnej w Polsce. Osoby zarejestrowane na formularzu E 109 są uprawnione do pełnej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z opieki tej można korzystać w placówkach, które podpisały umowy z NFZ.

Mam nadzieje ze i tym razem udalo mi się udzielic wyczerpujacej odpowiedzi na Pana pytanie Jesli ma Pan jeszcze jakies wątpliwości proszę o kontakt. Rozumiem ze decyzja nie jest latwa ale zawsze służymy porada i pomoca przez caly czas prowadzenia przez Pana działalności.Cennik podstawowy
£ 29 : rejestracja spółki - on-line tutaj
www.rejestracjaspolek-online.com
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej spółki w Polsce
£ 150 : doradztwo

Niskie składki ubezpieczenia społecznego samozatrudnionego (zwłaszcza w porównaniu z Polską) z pewnością zachęcają do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w UK. Sprawdź dokładnie, ile i kiedy oddasz brytyjskiemu fiskusowi od swoich dochodów.

 

Składka National Insurance class 2 – składka na ubezpieczenie społeczne płacona na bieżąco

Osoby samozatrudnione opłacają składkę zwaną class 2, która w bieżącym roku podatkowym wynosi 2,70 funta tygodniowo. Zaczyna się ją płacić zaraz po zarejestrowaniu działalności i opłaca się ją albo co miesiąc (w praktyce co 4 lub 5 tygodni, zawsze w piątek), albo raz na pół roku.

Więcej informacji na ten temat rejestracji i ustalenia tej płatności jako Direct Debit znaleźć można w artykule "Podatki i składki samozatrudnionego". Terminy opłacania składek w bieżącym roku podatkowym publikujemy natomiast w artykule "Składki National Insurance Contribution Class 2 w roku podatkowym ".

Podatki

W brytyjskim systemie podatkowym podatek dochodowy od osoby samozatrudnionej płaci się dopiero po zakończeniu roku podatkowego czyli po 5 kwietnia danego roku, czyli w tym roku podatkowym, dopiero po 5 kwietnia roku, przy czym podatnik ma czas nawet do 31 stycznia roku, żeby złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić należny podatek.

Podatek jest naliczany po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance), która w bieżącym roku podatkowym wynosi 9 440 funtów. Ponadto należy pamiętać o następujących progach podatkowych

oo dochodu do 32 010 funtów – 20%,

od dochodu między 32 011 do 150 000 – 40%

od dochodu powyżej 150 tysięcy funtów – 45%.

Przykładowa kalkulacja podatku

Przyjmijmy, że w trakcie roku podatkowego podatnik (osoba samozatrudniona) osiągnie dochody wysokości 14 tysięcy funtów.

14 000

minus 9 440 (kwota wolna)

równa się 4 560 (podstawa opodatkowania)

20% z 4 560 = 912 funtów

Składka National Insurance class 4 – uzależniona od dochodów

Razem z podatkami po zakończeniu roku podatkowego płaci się także składkę ubezpieczenia społecznego tzw. class 4, która jest w całości uzależniona od wysokości dochodów osoby samozatrudnionej. Tutaj również obowiązują progi, ale inne niż w przypadku podatków: Od dochodów między 7 755 a 41 450 funtów płaci się składkę w wysokości 9%, przy czym od całości dochodów odlicza się właśnie kwotę wolną 7 755 funtów i składkę nalicza się dopiero od tej różnicy.

Od dochodów wyższych płaci się składkę już tylko 2%.

Przykładowa kalkulacja składki NI class 4

Załóżmy ponownie, że podatnik w trakcie roku podatkowego miał 14 tysięcy funtów dochodów.

Kwota wolna to 7 755 funtów.

14 000

minus 7 755 (kwota wolna)

równa się 6245 (podstawa do wyliczenia składki class 4)

9% z 6 245 = 562 funtów

Niemiła niespodzianka

Trzeba jednak pamiętać, że w styczniu każdego roku płaci się tylko należny podatek i składki NI class zależne od dochodów za rok poprzedni, ale także zaliczkę na poczet twającego jeszcze roku podatkowego w wysokości 50% bieżących podaktów i składek. Dlatego też w sumie, jeśli w roku podatkowym podatnik osiągnie jako osoba samozatrudniona dochód wysokości 14 tysięcy funtów, to do 31 stycznia będzie musiał oddać HMRC następujące kwoty:

912 funtów – podatek za rok

plus 456 funtów – zaliczka na poczet roku (wysokości 50% bieżącego podatku)

plus 562 funtów – składka NI class 4 za rok

plus 261 funtów – zaliczka na składkę NI class 4 za rok (wysokości 50% bieżącej składki)

RAZEM 2 191 funtów

Druga rata zaliczki

Aby uniknąć stresu i kłopotów warto sobie odkładać pieniądze na podatek i składkę klasy 4 przez cały rok na bieżąco, od każdej sprzedaży czy zlecenia.

Warto pamiętać, że do 31 licpa roku trzeba będzie zapłacić drugie 50% zaliczki: czyli

456 funtów – zaliczka na poczet roku (wysokości 50% podatku za rok wcześniejszy)

plus 261 funtów – zaliczka na składkę NI class 4 za rok (wysokości 50% składki za rok wcześniejszy)

RAZEM 717 funtów

Odliczanie zaliczek

W kolejnym roku odlicza się zapłacone wcześniej zaliczki, ale co roku zadatkuje się podatek i składki NI class 4 na rok następny.

Najczęściej zadawane pytania

 

Włączenie do nowej spółki - spółka - automatycznie i elektronicznie online 24 / 7, wykorzystując naszą wyjątkową zautomatyzowany proces pytań i odpowiedzi, a natychmiast otrzymasz wszystkie związane z nią wymaganych prawem dokumentów, w tym:

Memorandum of Association
Statut
Rejestrów przedsiębiorców i wszystkich innych wymaganych prawem dokumentów, tworzenie firmy
Instrukcje Dokument przechowywania itd.
Triple zdobywając nagrodę firmie system kształtowania

Financial Republic - Firma w Anglii używa Triple Award Winning ograniczone rejestracji firmy oraz system automatycznego tworzenia spółek i agencji Companies House zarejestrowane oprogramowanie do tworzenia i dokonać inkorporacji spółki wniosek online.

 

Ile to będzie kosztować?

Zaledwie £ 19.95! Czytaj dalej ...

Financial Republic - Firma w Anglii oferuje 100% online doświadczenia, za które pobieramy tylko £ 69.95 w całości - nie trzeba wysyłać i odbierać niczego mail lub mają jakiekolwiek dokumenty specjalnie świadkami przez adwokata lub Sprawiedliwości itp. pokoju i możesz zacząć natychmiast (24 x 7 x 365) i dokumentów w swoje ręce w 20 minut lub mniej od teraz.

Wierzymy, że jest wyjątkową wartość ze względu na łatwość użytkowania naszego systemu, nasz wielki telefon i wsparcia i niezawodności naszych usług - pracę tej stronie od 2003 roku!

Dodatkowe Oferta specjalna: jeśli wziąć nasze specjalne konto banku HSBC otwarcia oferty zwrotu (patrz poniżej) zwrócimy Ci sumę £ 50,00, a więc podejmowania łączny koszt nowej spółki tylko £ 19.95!

Wielu zawodników twierdzi, oferują niższe ceny (np. "pakiet brązu" itp.), ale jeśli czytasz drobnym drukiem, często nie dostarczają wszystkich wymaganych prawem dokumentów, czy też nalegać na wiązanie się do innych produktów, takich jak bieżące usług biznesowych itp.

Uważamy, że mamy do zaoferowania wspaniałe wartości i jesteśmy pewni, będziesz bardzo zadowolony z doświadczenia - jeżeli potrzebujesz przekonać, wystarczy spojrzeć na inne nasze referencje!

Szczegóły naszej specjalne konto bankowe, HSBC otwarcia oferty refundacji

Krok 1

Napisz do nas, gdy użytkownik korzystał z systemu Financial Republic - Firma w Anglii mówiąc, że jesteś zainteresowany tą ofertą i wskazując preferowany adres e-mailowy oraz numer telefonu (s). Będziemy przekazywać te informacje na HSBC, który skontaktuje się z Tobą tylko o otwarcie konta.

Krok 2

Wyraź swoją nową firmę otworzyć rachunek bankowy przedsiębiorstwa z HSBC Bank plc (poprzez Pan Mohamed Suleiman w oddziale HSBC w 60 Queen Victoria Street, London EC2N 4TR) w ciągu 2 miesięcy tworzenia firmy. Napisz do nas, gdy konto zostało otwarte i zrealizujemy 50 funtów zwrotu karty kredytowej.

(W celu wyjaśnienia, konto można otworzyć w każdym oddziale HSBC w Wielkiej Brytanii, jednak należy zapewnić, że formalności otwarcia rachunku zostaje wysłany do przetwórstwa, za pośrednictwem banku wewnętrznego systemu poczty elektronicznej, do pana Suleiman Mohammed w oddziale HSBC w 60 Queen Victoria Street, London EC2N 4TR.)

Jak się umowa i statut spółki rozpatrywane podczas korzystania Financial Republic - Firma w Anglii?

Będziesz kroku przez proces proste pytanie i odpowiedź na stronie Financial Republic - Firma w Anglii po którym będziesz płacić kartą kredytową. Od tej pory będziesz mieć możliwość otrzymania dokumentów (tj. wypełnione w zestawie dokumentów Adobe PDF (ok. 30 stron), za pośrednictwem bezpośredniego pobrania lub jako załącznik do wiadomości e-mail (lub oba). Dokumenty te dołączyć kopię firmy założycielskiego, jak również różnych rejestrów i innych dokumentów wymaganych przez prawo dla nowej spółki.

Po otrzymaniu dokumentów, należy podpisać dwa z nich, o których mowa w bardziej szczegółowo poniżej, jednak nie ma potrzeby można wysłać lub złożyć je w dowolnym miejscu - Financial Republic - Firma w Anglii złoży aktu założycielskiego i statutu w jego imieniu w formie elektronicznej. Kiedy robi, że Financial Republic - Firma w Anglii przechodzi na "uwierzytelnianie danych" (tj. trzy znaki z każdego koloru oka, numer telefonu, miasto urodzenia) do brytyjskiej agencji rządowej, który zarządza incorporations firmy (Companies House) w celu weryfikacji tożsamości dyrektorów i członków / akcjonariuszy - to działa w miejsce dyrektorów i członków / akcjonariuszy zapewnienie podpisu w każdym przypadku.

Po zapłacone i otrzymane początkowej wypełnione dokumenty Adobe PDF, Financial Republic - Firma w Anglii złoży swój wniosek włączenia się elektronicznie z Companies House. Companies House następnie zwraca świadectwa rejestracji dla nowej firmy do nas i przesłać go pocztą elektroniczną na was. Proces ten trwa zazwyczaj tylko jedna (1) dnia roboczego w sumie.

Gdy pojawia się pierwsze dokumenty Adobe PDF z Financial Republic - Firma w Anglii, członków / akcjonariusze powinni natychmiast wydruk i podpisać i opatrzyć datą i statutu stowarzyszenia (2 oddzielne dokumenty).

Memorandum of association jest formalnym-stronicowy dokument, który jedynie potwierdza, że użytkownik (ów) / akcjonariusza (-y) (zwanych "abonent (s)" w dokumencie) chce utworzenia spółki w Companies Act 2006 i zgodzić się na stała się członkiem spółki i zająć przynajmniej jedną akcję.

Statut jest znacznie dłuższy dokument (około 30 strony), która zajmuje się głównie z wewnętrznych problemów zarządzania - np. spotkania dyrektorów, spotkania członków, protokoły posiedzeń, głosowanie na posiedzeniach, mianowania dyrektorów, akcji i wypłaty dywidendy itp. Financial Republic - Firma w Anglii używa Artykuły model stowarzyszenia na rzecz prywatnej spółki akcyjnej ". Jest to nowoczesny dokument, który pozwolił przepisy mają zostać przyjęte przez osoby tworzące spółki od 1 października 2009. Kopię tego dokumentu można obejrzeć i wydrukować tutaj. (W celu zminimalizowania rozmiaru pliku dostarczone dokumenty dosyć niewielkie, statut nie są zawarte w tych dokumentach, ale mogą być pobierane oddzielnie, jak już wspomniano).

Financial Republic - Firma w Anglii zaleca członków / znak akcjonariuszy i daty kopię Artykuły model stowarzyszenia na rzecz prywatnej spółki akcyjnej "natychmiast i utrzymuje go spółki. Jednym z ważnych powodów do podpisania tego dokumentu jest zmniejszenie zakresu później spór między członków, co uzgodniono statut zostały do nowej spółki. To założenie nie jest może tak ważne dla firmy one-member/shareholder, ale nadal jest jednak dobra praktyka. To jest dobry pomysł, aby napisać coś po u dołu ostatniej strony, a następnie podpisać i opatrzyć datą poniżej: "To jest kopia statutu uzgodnione przez członka (ów) / akcjonariusza (-y) [nazwa firmy w pełni] na jego włączenia.

Jak długo to zajmie?
W zależności od różnych czynników, może podjąć się między 5 minut i, powiedzmy, 20 minut, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania Financial Republic - Firma w Anglii. Następnie, po wypłacane za pośrednictwem bezpiecznego obiektu RBSWorldPay, zostanie przedstawiony stronie internetowej, gdzie można pobrać (i / lub odbierać bezpośrednio przez e-mail) dokumenty Adobe PDF wymagany do nowej spółki (np. Memorandum of Association, rejestru członków, Zarejestruj Dyrektorów, Share Certificate (s), itp.). Ponadto, raz zapłaciłeś, Financial Republic - Firma w Anglii automatycznie przejść do złożenia wniosku włączenie w Twoim imieniu w formie elektronicznej i e-mail Certificate of Incorporation następnie wydany przez Companies House (zwykle w ciągu 1 dnia roboczego).

Czy muszę dokonać rejestracji wstępnej lub podać mój adres e-mail w celu "przetestowania" Financial Republic - Firma w Anglii?
NO!
Możesz użyć Financial Republic - Firma w Anglii aż do momentu zapłaty i generowania dokumentu (który pojawia się na końcu, po zakończeniu automatycznego procesu wywiad) bez konieczności przesyłania e-mail. Jeśli jednak chcesz dokonać płatności i generowanie dokumentów, Financial Republic - Firma w Anglii zapyta o adres e-mail. Ponadto, jeśli chcesz zapisać dane wejściowe dla ewentualnego wykorzystania w przyszłości, zostanie poproszony o dostarczenie e-mail jako nazwy użytkownika. W każdym razie, Financial Republic - Firma w Anglii zachowa swój adres e-mail informacji poufnych - w związku z tym patrz FAQ zatytułowany "Ochrona danych i poufność.

Niektóre dodatkowe zalety korzystania z Financial Republic - Firma w Anglii
Brak spotkań i konferencji - nie trzeba się umówić, spotkać, przyznaje się, czy komunikowania się z dostawcą firmy regał, radcy prawnego lub księgowego, po prostu interakcję z programem Financial Republic - Firma w Anglii komputera.

Nie na-ing i wszerz-nia - nie musisz wysyłać żadnych dokumentów lub innych przedmiotów lub od dostawcy firmy regał, radcy prawnego lub księgowego, do podpisania lub w innych celach.

Dostępne w dowolnym momencie - można zainicjować tworzenie firmy z godzinami pracy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Oszczędność pieniędzy - opłata Financial Republic - Firma w Anglii, szczególnie jeśli wykorzystują specjalny rachunek bankowy, HSBC oferuje otwarcie, jest mniejsza niż opłata pobierana przez większość innych leków UK założenie spółki. Jednakże, jeśli koszt jest szczególnie ważne dla ciebie, Financial Republic - Firma w Anglii zaleca utworzenie własnego niezależnego dochodzenia.

Dostajesz "czystych" firmy - można wyrobić własne firmy od zera. Nie będzie zakup wcześniej istniejącego przedsiębiorstwa "z półki". W ten sposób można mieć pewność, że nowa spółka nie ma historię obrotu, dla którego / firmy / klienta może stać się zobowiązana.

Mistake darmo - Jest to prawie niemożliwe, aby błąd proceduralny. Financial Republic - Firma w Anglii będzie "pull you up", jeśli nie. Na przykład, w przypadku pojedynczego dyrektor spółki, jeśli spróbujesz wprowadzić szczegóły proponowanych dyrektora przedsiębiorstwa i spółki można zastrzec, jak proponuje reżyser, Financial Republic - Firma w Anglii daje komunikat, że nie jest to prawnie dopuszczalne. (Dzieje się tak dlatego sekcji 155 (1) Companies Act 2006 przewiduje, że spółka musi mieć co najmniej jednego dyrektora, który jest osobą fizyczną).

Zawsze aktualne - Financial Republic - Firma w Anglii jest stale monitorowane i aktualizowane w celu zapewnienia, że bierze pod uwagę wszelkie istotne zmiany do ustawy o spółkach 2006.

Czy Financial Republic - Firma w Anglii trudny w użyciu?
No Wszelkie piśmiennych dorosłych powinno być problemów przy użyciu Financial Republic - Firma w Anglii.

Przewodniki Financial Republic - Firma w Anglii dokładnie w procedurze. Stąd już tylko krok jest podjęta w czasie. Każdy krok zazwyczaj przybiera formę jedno pytanie niektóre opcjonalne odpowiedzi, które można kliknąć, aby wybrać. Dalsze wskazówki opcja jest dostępna dla wszystkich, ale najbardziej podstawowych kroków.

Jakie informacje muszę mieć na palcach?
Absolutnie żadna.

Financial Republic - Firma w Anglii poprosi, jak iść za istotne informacje. Ponadto można spędzić tak długo, jak chcesz w miejscu Financial Republic - Firma w Anglii bez dodatkowych opłat od Financial Republic - Firma w Anglii.

Może jednak chcesz zminimalizować czas na stronie Financial Republic - Firma w Anglii ponieważ, na przykład, dostawcę usług internetowych wykorzystuje oparty na czasie ładowania. A może po prostu chcesz dostać się na rzeczy. Jeśli tak, najpierw chce zebrać następujące podstawowe i istotne informacje --
Dla każdego proponowanego dyrektora, pełne imię i nazwisko, poprzednie imię i nazwisko (jeśli istnieje) adres zamieszkania, adres usługi, datę i miejsce urodzenia (prywatna firma może mieć jednego reżysera).

Dla każdego proponowanego członka / akcjonariusza, swoje nazwisko, adres i liczbę akcji będą w proponowany własne firmy (przedsiębiorstwo prywatne może mieć jednego członka / akcjonariuszy).

Adres proponowanej siedziby firmy (adres w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej lub Walii, gdzie dokumenty mogą być oficjalnie podawane w firmie - może to być firmy główne miejsce prowadzenia działalności, ale nie musi).

Ale nie martw się, jeśli nie jesteśmy jeszcze pewni rzeczy jak "Kto powinien być dyrektorów? lub "Co sekretarza spółki robić?" Jak przejść przez witrynę Financial Republic - Firma w Anglii będziesz miał możliwość otrzymania wskazówek dotyczących takich spraw.

Ponadto, może ona pomóc wiedzieć, że Financial Republic - Firma w Anglii ma "zapisz funkcji wejścia", który pozwala zapisać wejść do wykorzystania w przyszłości. Więc jeśli pojawią się wątpliwości, które nie od razu znali odpowiedzi, można wrócić do tego miejsca, a później wrócić do pytania, nie tracąc poprzedniego wejścia na wcześniejsze pytania. (Będziesz oferowane "z wyjątkiem funkcji wejścia" wkrótce po rozpoczęciu rozmowy kwalifikacyjnej Financial Republic - Firma w Anglii.)

Kto napisał Financial Republic - Firma w Anglii?
Financial Republic - Firma w Anglii został napisany i przetestowany przez naszego zespołu prawnego w Financial Republic - Firma w Anglii czele Neal Macrossan B Econ, LLB (wyróżnieniem). Neal jest prokurator (nie-praktykujących) w Najwyższym Trybunale Sprawiedliwości w Anglii i Walii oraz Sądu Najwyższego w Queensland. Neal ma bogate doświadczenie prywatne praktyki i spędził około czterech latach pracy w londyńskim City dla spółki zależnej rekompensat dla inwestorów Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji Rady (inaczej zwanego "SIB" - to główny organ Zjednoczonego Królestwa na rynkach finansowych). Od zaprzestania prywatnej praktyki Neal pracował i nadal pracuje na i Financial Republic - Firma w Anglii.

Składki Rozległe były przez Simon Hart adwokata (obecnie nie-praktykujących) dopuszczony do praktyki w Queensland z ponad 15 letnim doświadczeniem w prywatnej praktyki prawnej, w tym ponad pięć lat partnerem australijskiej firmy prawa krajowego Dunhill Madden Butler, teraz Diakoni. Od zaprzestania prywatnej praktyki Simon pracował również i nadal do pracy, na i Financial Republic - Firma w Anglii.

Strona jest efektem wielu tysięcy godzin logicznej analizy i budowy, pisania, planowania, przeglądów i badań, w tym obszerne poufne badania i opinie przedstawione przez wielu użytkowników zewnętrznych badań.

Co będzie zaangażowany w użyciu Financial Republic - Firma w Anglii?
Financial Republic - Firma w Anglii po prostu zadać pytania, po jednym na raz, które będziesz najczęściej odpowiedź, wskazując i klikając. Czasami będziesz typu odpowiedzi (na przykład, gdy pytanie podania nazwy i adresy proponowanych dyrektorów).

Opcjonalnie wytyczne są dostępne dla wszystkich, ale większość podstawowych pytań.

Po zakończeniu odpowiedzi na wszystkie pytania Financial Republic - Firma w Anglii będzie można wydrukować na własnej drukarce, wszystkich niezbędnych dokumentów (np. Memorandum of Association, Rejestru Członków Rejestru dyrektorów, Share Certificate / s itp.), które Financial Republic - Firma w Anglii będzie przygotowana i wysłane do Ciebie w ciągu zaledwie kilku minut swojego dokonywania płatności do Financial Republic - Firma w Anglii. Dokumenty te zostały dostosowane do Twoich odpowiedzi na pytania Financial Republic - Firma w Anglii's. Financial Republic - Firma w Anglii automatycznie przejść do złożenia wniosku włączenie w Twoim imieniu w formie elektronicznej i e-mail Certificate of Incorporation następnie wydany przez Companies House (zwykle w ciągu 1 dnia roboczego).

W jaki sposób płatność przez internet być chronione?
Korzystając RBSWorldPay jednym z największych na świecie (i najbardziej zaufanych) online dostawcy systemów płatności. System WorldPay używa szyfrowania SSL, który jest specjalnie zaprojektowany w celu zabezpieczenia płatności od klientów za pośrednictwem Internetu. SSL jest system opracowany przez firmę Netscape do przekazywania poufnych informacji za pośrednictwem Internetu. Używa technologii szyfrowania, opracowane przez RSA Security, do Ishizaki wiadomości, że tylko odbiorca może go rozszyfrować. Numery kart kredytowych są przesyłane w formie zaszyfrowanej i nie są ujawniane, lub przechowywanych przez Financial Republic - Firma w Anglii.

Prywatność i poufność
Z wyjątkiem dwóch sytuacjach opisanych poniżej, Financial Republic - Firma w Anglii nie zapowiada, aby nieuprawnione ujawnienie osobom trzecim (czyli na przykład stron innych niż dyrektorzy i funkcjonariusze Financial Republic - Firma w Anglii jej twórców stron WWW, jego dostawców systemów płatniczych i jego przyjęciu lub dostawcy zabezpieczenia) o wszelkich przesyłanych informacji otrzymywanych od użytkowników, w tym, ale bez ograniczenia, adres e-mail użytkownika, numer telefonu użytkownika i żadnych szczegółów planowanej spółki utworzone takie jak nazwiska i adresy proponowanych oficerów lub członków spółki, proponowane Szczegóły akcji itp.

Dwóch wyjątkowych okolicznościach, po pierwsze, sprzedaż całej stronie, a po drugie, przymus prawny (np. nakazu sądowego).

Polityka refundacji
Jeśli używasz Financial Republic - Firma w Anglii i okaże się, że zaproponowała firma nie nadaje się do elektronicznego złożenia (z przyczyn nie związanych z wyborem nazwy firmy) dostaniesz zwrot opłaty zapłaconej. Wystarczy złożyć wniosek o refundację, określający istotne dane oraz adres e-mail do mail@Financial Republic - Firma w Anglii.co.uk.

Czy Financial Republic - Firma w Anglii dbać o bieżące zarządzanie i wymogom prawnym mojej firmy?
No Financial Republic - Firma w Anglii przygotowuje wszystkie wstępne dokumenty i rejestry wymagane na podstawie Ustawy o spółkach przed iw dniu rejestracji, firmy. Jednak Financial Republic - Firma w Anglii nie wygląda po bieżących wymogów prawnych nowej spółki. Będą się / reżyser (s) "/ sekretarza firmy (s)" odpowiedzialności. Financial Republic - Firma w Anglii jednak, podkreślają podstawowe bieżących wymogów regulacyjnych i oferuje linki do przydatnych i istotnych źródeł informacji.

Jeśli pomoc jest potrzebna z post-włączenie aspektów, takich jak doradcy zawodowego prawnika lub księgowego powinny być konsultowane.

Może przypadkowo formie spółki przy Financial Republic - Firma w Anglii zanim jestem gotów to zrobić?
No Financial Republic - Firma w Anglii będzie dokonana tylko złożyć wniosek włączenia w formie elektronicznej, jeśli klient dokonał i zapłacił za możliwość złożenia elektronicznych.

Jestem adwokatem i już wiem, jak włączenie spółki. Dlaczego mógłbym nadal chcesz używać Financial Republic - Firma w Anglii?
Może się okazać, że bardziej efektywne i opłacalne wykorzystanie Financial Republic - Firma w Anglii. Na przykład, jeśli jesteś pewien, że masz aktualne dokumenty precedens daty na komputerze, być może trzeba będzie zbudować wymagane aktu założycielskiego, rejestrów i formularzy itp. od zera. Można zatem wolą skorzystać z automatycznej produkcji Financial Republic - Firma w Anglii z tych dokumentów dla Ciebie - które można wydrukować w swoim biurze.

Alternatywnie, może być trochę czasu od ostatniego włączenia spółki.

Może dlatego nie chcą spędzić czas niezbędny do niektórych dotyczące takich kwestii jak to, czy używasz prawidłowego i aktualnych form data i know wniesieniu stosownych opłat. Można również nie chcą spędzić swój czas badania i aktualizowania wiedzy na ostatnie zmiany do ustawy o spółkach. Może uważają, że lepiej polegać na Financial Republic - Firma w Anglii uwzględnienia takich zmian dla Ciebie. Można ocenić, które części Companies Act szczególnie istotne na każdym etapie procesu włączenia ww.

A może zdecydowałeś dawno temu, że opłaty można pobierać opłaty za tego typu prace były po prostu nie są warte wysiłku. Możesz zrezygnowały tej pracy z czynnikami powstawania spółki. Jednak z Financial Republic - Firma w Anglii może masz asystent prawny do prac merytorycznych - Financial Republic - Firma w Anglii odbędzie się asystent wszystko krok po kroku bez żadnych instrukcji od ciebie. (Financial Republic - Firma w Anglii wyobraża sobie, że chcesz to chce czytać produktu końcowego, by spełnić Państwa obowiązków służbowych.) A klient może ocenić nie mając do tego aspektu klienta prac hodowlanych off i może ocenić prędkość, przy której dokumenty mogą być przygotowane.

Ponadto można znaleźć Financial Republic - Firma w Anglii wygodne, ponieważ skutecznie dostarcza listę wszystkich potrzebnych informacji od klienta do utworzenia spółki. Jeśli używasz Financial Republic - Firma w Anglii podczas zbierania instrukcje od swojego klienta nigdy nie będzie musiał dokonać żenujące dodatkowe oddzwania do klienta z prośbą rzeczy jak "Co to jest tak i tak, daty urodzenia?

Wreszcie, można użyć własnej marki Financial Republic - Firma w Anglii's 'option. Pozwala to zdecydować się na własne nazwy firmy występują u podnóża dokumentów zamiast nazwy Financial Republic - Firma w Anglii.

Mogę pracować na siebie, jak do utworzenia spółki. Dlaczego mógłbym nadal chcesz używać Financial Republic - Firma w Anglii? Financial Republic - Firma w Anglii jest przekonana, że nawet jeśli już wiesz, jak włączyć spółka będzie jeszcze znaleźć bardziej efektywne i opłacalne wykorzystanie Financial Republic - Firma w Anglii. Na przykład, jeśli nie masz dokumentów precedens na komputerze, być może trzeba będzie zbudować wymagane aktu założycielskiego, rejestrów i formularzy itp. od zera. I nawet jeśli nie mają precedensu dokumentów na komputerze użytkownik może nie mieć pewność, że zostały uaktualnione w celu uwzględnienia wszelkich istotnych zmianach w prawie. Można zatem wolą, aby Financial Republic - Firma w Anglii do realizacji wszystkich tych dokumentów dla ciebie zamiast łączenia informacji samodzielnie.

Alternatywnie, może być trochę czasu od ostatniego włączenia spółki.

Może dlatego nie chcą spędzić czas niezbędny do niektórych dotyczące takich kwestii jak to, czy używasz prawidłowego i aktualnych form data i know wniesieniu stosownych opłat. Można również nie chcą spędzić swój czas badania i aktualizowania wiedzy na ostatnie zmiany do ustawy o spółkach. Może uważają, że lepiej polegać na Financial Republic - Firma w Anglii uwzględnienia takich zmian dla Ciebie.

Czy podpis sędziego pokoju (lub inne osoby o szczególnie wysokich kwalifikacjach) są wymagane świadectwo jednego z dokumentów generowanych przez Financial Republic - Firma w Anglii?
No dalszego wyjaśnienia, w wyniku zmian do ustawy ze skutkiem od 1 października 2009 (jako część końcowej realizacji Companies Act 2006) nie ma podpisu takie jest wymagane. Ponadto, jak Financial Republic - Firma w Anglii użyje Companies House elektronicznego systemu obsługi kancelaryjnej, nie podpisy na wszystkich muszą zostać dostarczone do osiągnięcia rejestracji firmy. (Niemniej jednak, jak widać podczas korzystania Financial Republic - Firma w Anglii, jasnych wskazówek znajduje się zalecenie, że niektóre z dokumentów znajdujących się w nowej spółki jest zawarta na wewnętrzne potrzeby firmy.)

Minimalne zalecane wymagania systemowe?

Komputer / procesor:
486DX/66MHz lub szybszy z 32 MB pamięci RAM

System operacyjny:
Windows 95, Windows 98, Windows 2000/XP lub Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym lub Macintosh OS 9 lub OS X lub nowszy.

Hard Drive Space:
55MB

Rozdzielczość ekranu:
Ta strona jest zoptymalizowana dla rozdzielczości 800x600.
Aby to sprawdzić, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, kliknij zakładkę "wybierz Właściwości 'ustawienia'.

Ponadto, trzeba użyć wszystkich, po --

Myszy lub urządzenia wskazującego.
Modem (56Kbps lub wyższa).
Przeglądarka - najlepiej Microsoft Internet Explorer (wersja 4 lub wyższa); inaczej Netscape (wersja 4 lub wyższa).
Adobe Acrobat Reader - w wersji 5 lub wyższej.
Printer (ładowane z białym papierze formatu A4 i zestaw do drukowania w 'portret' format).

Ponadto użytkownik jest zobowiązany do mieć włączoną obsługę JavaScript.

Email support
Podstawową metodą Financial Republic - Firma w Anglii do wsparcia jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. E-mail jest mail@Financial Republic - Firma w Anglii.co.uk. Financial Republic - Firma w Anglii zawsze odpowiadać na e-mail jak najszybciej, ale w każdym razie w ciągu jednego dnia roboczego.

Wsparcie telefoniczne - porozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, co mówi!
Financial Republic - Firma w Anglii oferuje bezpłatną usługę telefonicznej pomocy technicznej za pośrednictwem Freecall * '0800 'numer. Ta pomoc telefoniczna jest dostępna w dni robocze (tj. pon do pt) od północy do 5pm oraz w weekendy i święta od godziny 7 rano do 12 w południe (przesunięcie dni) i od północy do godziny 7 rano (nocna zmiana). Freecall * Numer telefonu: 0800 028 4146.

* Połączenie jest całkowicie za darmo, jeśli wykonane z normalnego telefonu stacjonarnego. Jednakże, jeśli dokonują rozmowę z - na przykład - telefon komórkowy, a następnie mogą być pobierane opłaty.

Najczęściej zadawane pytania - O NAS FORMATION OGÓLNIE

Co to jest firma i dlaczego może I want one?
Uznaje spółki jako podmiotu prawnego w sobie, niezależnie od jej członków, udziałowców i ich dyrektorów. To jest "fikcją prawną", ponieważ nie ma fizycznej egzystencji i może działać jedynie przez ich dyrektorów i innych funkcjonariuszy, pracowników i agentów. Firma ma zazwyczaj wieczną żywotność (w zależności od likwidacji lub wyrejestrowany), zdolność do posiadania własności i zdolność do pozywania i bycia pozwanym. Większość firm powstają z "ograniczonej odpowiedzialności". Oznacza to, że odpowiedzialność członków, udziałowców jest ograniczona do kwoty (jeśli istnieje) pozostałe honorowe w każdej akcji przydzielone im - poza tę kwotę, wierzycieli spółki na ogół nie mają dostępu do aktywów członków / akcjonariuszy. (Tak, na przykład członków / akcjonariusze mogą posiadać tylko jedno £ 1 akcji każdego. Jeśli akcja nie została uiszczona za Maksymalne zobowiązanie każdego państwa jest 1 zł.) Podobnie, dyrektorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są na ogół nie ponosi odpowiedzialności za długi spółki (z wyjątkiem wyjątkowych przypadkach, np. gdy dyrektorzy świadomie lub lekkomyślnie umożliwić spółce handlowych przy niewypłacalności).

Aspekt ograniczoną odpowiedzialnością jest nadal jednym z głównych powodów, dlaczego ludzie formie spółek. Inne powody to możliwe korzyści podatkowych, statusu, posiadanie nieruchomości, a także ułatwienie finansowania zewnętrznego.

Kto może zostać dyrektorem firmy?
Oczywiście, pytanie to odnosi się wyłącznie do spółek powstałych w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Ogólnie rzecz biorąc, każda osoba lub firma, niezależnie od narodowości na całym świecie, może być mianowany dyrektorem. Niektóre wyjątki od tej zasady są:
osób zdyskwalifikowany na mocy postanowienia sądu,
nierozliczonych bankrutów, a
osób cudzoziemców objętych ograniczeniami nałożonymi przez rząd brytyjski.
Kompleksowe wytyczne w tej sprawie jest przewidziane w niniejszej strony internetowej, na odpowiednim etapie.

Czy mogę formie spółki z tylko jedną osobę posiadania i kierowania go?
Tak. Zdecydowana większość przedsiębiorstw to firmy prywatne tworzą (w przeciwieństwie do spółek publicznych). Firma prywatna, czy akcyjną (najczęstszy rodzaj) lub gwarancji, mogą w razie potrzeby mieć tylko jednego dyrektora, który może być również firmy jedynym wspólnikiem / akcjonariuszem.

Jaka jest różnica między prywatną firmą a spółką publiczną?
Prywatna firma jest zdecydowanie najbardziej popularne (i generalnie najbardziej odpowiednie) rodzaj spółki dla małych firm lub prywatnych podmiotów inwestycyjnych, które proponuje towarowego firmy. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat kliknij tutaj rozróżnienie. A dla bardziej ogólnych informacji o strukturze firmy, kliknij: struktury przedsiębiorstwa.

Czy trzeba mieć pieczęć firmy?
Liczba Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Czy firma musi zarejestrować się jako podatnik VAT?
Firma musi zarejestrować się jako podatnik VAT - będzie ona zależeć od wartości jego opodatkowaniu dostawy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej HM Revenue & Customs.

Czy masz jakieś miejsca rejestracji firmy w innych krajach?
Tak. Zobacz rejestrowych Australii Australian rejestracji firmy.


Zobacz także jaka jest procedura rejestracji firmy w Anglii krok po kroku
Zakładanie firmy w Anglii - procedura krok po kroku


 

Samozatrudnienie Self Employed

Self-Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza. Samozatrudnienie jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii (Anglii). Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) oraz adres zamieszkania w UK.

Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).

Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

 

Samozatrudnienie anglia


 • Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 81,000
 • Możliwość zatrudniania pracowników
 • Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej - przechowywanie dokumentów i rachunków przez okres 5 lat